Právě otevřeno: dospělé oddělení, hudební oddělení, internet a čítárna
Archiv


Archiv
Rok:
Typ:
Akce
Václav Zajíc: NEJEN O ZÁVODĚNÍ NA HAVAJI
(05.01.2017 – 17:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Po úspěšné kvalifikaci na světovém poháru v terénním triatlonu Xterra absolvoval Václav Zajíc na podzim roku 2015 Mistrovství světa na ostrově Maui na Havaji. Kromě sportovních zážitků sbíral i ty cestovatelské a projel ostrov křížem krážem.
Plakát

Mgr. Tomáš Klimek Ph.D.: KARLOVY ČECHY EVROPSKÝM DOPRAVNÍM CENTREM?
(11.01.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Přednáška na téma vývoje tras dálkových cest a způsobů dopravy ve středověku ve vztahu ke změnám české společnosti ve 13. a 14. století a ambiciózní politice Karla IV.
Plakát

Libor Drahoňovský: TOULKY ČESKOBUDĚJOVICKEM
(18.01.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Během besedy se nejprve zastavíme v Českých Budějovicích, povíme mnohé zajímavosti o jejich historii a památkách. Velká část prezentace bude věnována malebným statkům a lidové architektuře v okolních vsích. 
Vice informací naleznete ZDE
Webové stránky Libora Drahoňovského.
Plakát

Mgr. Jiří Cukr: PROCHÁZKA PO ZŘÍCENINÁCH JIHOČESKÝCH HRADŮ
(26.01.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Společně navštívíme prostřednictvím současných fotografií, dobových vyobrazení a dalších zajímavostí všechny hradní zříceniny na území Jihočeského kraje (celkem 28 lokalit). Zavítáme na známé objekty (Dívčí kámen, Helfenburk, Choustník, Landštejn, Pořešín, Vítkův kámen), ale podrobně prozkoumáme také místa méně známá (Karlův hrádek, Příběnice, Střela, Šelmberk, Vitějovice) či zcela neznámá (Bílkov, Fuglhaus, Křikava, Sokolčí, Údolský hrádek). Poodkryjeme jejich historii, poznáme dávné majitele, stavební vývoj, zajímavé detaily, pověsti, ale také ryze praktické věci jako dostupnost či atraktivitu pro dnešního turistu.
Plakát

Mgr. Eliška Niederová: HRAD LANDŠTEJN
(01.02.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Hrad Landštejn oslavil v loňském roce 785. výročí první písemné zmínky. Jaké byly jeho osudy v osmi staletích a co chystá správa hradu na rok 2017 a roky následující? Porovnáme ideální podoby hradu v jednotlivých staletích, způsob života jeho pánů a zmíníme vliv evropských a českých událostí na jeho rozvoj i úpadek.
Plakát

Mgr.Ladislav Jandáček: ŠUMAVA NEJEN ROMANTICKÁ
(08.02.2017 – 17:00 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Co skončilo na dně Lipna - Šumavský obr Sepp Rankl - Březník: nejdeštivější místo Šumavy - Zlato Kašperských Hor - K.Klostermann méně známý - Světáci ze Stach - Co nevíte o Kvildě...
Plakát

Petr Adame: JIHOZÁPAD USA, aneb, 27.000 km vzduchem a po zemi
(15.02.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Společně procestujeme státy: California, Arizona, New Mexico, Colorado, Utah, Nevada, navštívíme čtyři velká města: San Francisco, Los Angeles, San Diego, Las Vegas a projedeme se po legendární Route 66. 
Plakát

Marcela Rýpalová, Hana Bohuňovská: JAK NA ŽIVOT S ALZHEIMEREM
(22.02.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Přednáška bude zaměřená na problematiku poruch paměti, kognitivních onemocnění a péči o nemocné s diagnózou demence.
Plakát

Petr Adame: ROMANTIKA V MANŽELSTVÍ I PO LETECH
(01.03.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Dobré partnerské vztahy jsou jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život jednotlivců i společnosti. Stěžejní role manželství v naší společnosti spočívá mimo jiné v tom, že poskytuje stabilní a láskyplné prostředí k výchově dětí a jako takové potřebuje podporu.
Plakát

Zdeňka Masopustová, ředitelka Studijního centra Basic: JAK ZVLÁDAT OBTÍŽE PŘI UČENÍ A PORUCHY UČENÍ
(08.03.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Musíte své dítě do učení nutit, potýkáte se s nechutí, nepozorností a vzdorem? Je vaše dítě označeno jako dyslektik, dysgrafik...? Přijďte na přednášku, na níž se dozvíte, jak a proč vznikají problémy s učením, jak je zvládat a jak se správně učit.
Plakát

Karel Bušta: SKUTEČNÁ AFRIKA, ANEB, CESTA PO TANZÁNII
(15.03.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Do Tanzánie misionáře Karla Buštu přivedla nejen touha po dobrodružství, ale také chuť pomáhat potřebným. Nedílnou součástí jeho misijního díla byla sociální pomoc dětem, které se staly úplnými či částečnými sirotky.
Plakát

Olga Šenoldová: TRÉNINK PAMĚTI
(16.03.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Městská knihovna připravuje na měsíc březen v rámci Národního týdne trénování paměti pro zájemce ukázkovou hodinu. Přednáška na téma JAK JE DŮLEŽITÉ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI je spojená s ukázkami technik, které budou podrobněji probírány v následujících kurzech.
Plakát

PhDr. Marie Fronková, CSc: JINDŘICH IV. Z HRADCE
(21.03.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Posuňme se v čase a zastavme se u Jindřicha IV. z Hradce (1442-1507), představitele rodu pánů z Hradce a českého šlechtice, který byl protivníkem Jiřího z Poděbrad, stoupencem Matyáše Korvína a podporovatelem Vladislava II.Jagellonského, za něhož se stal nejvyšším komorníkem Království českého a poté nejvyšším purkrabím pražským. Přispěl k povýšení Jindřichova Hradce mezi nejvýznamnější města Království českého. O kulturu města se zasloužil obnovením zdejšího literátského bratrstva. 
Plakát

Jana a Ondřej Valsovi : KORSIKA, OSTROV HOR
(23.03.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Mezi jeden z nejkrásnějších ostrovů v oblasti Středozemního moře patří bezesporu Korsika. Je považována za perlu Středomoří. Na přednášce o tomto nejhornatějším středomořském ostrově spatříte mimo jiné ledovcová jezera, skalnaté štíty, nádherné pláže, unikátní vápencové útesy, krásné borovicové lesy, žulové skály.
Plakát

PhDr. Jiřina Psíková: PETR VOK - ŽIVOT A OSUDY RENESANČNÍHO KAVALÍRA
(29.03.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Petr Vok žije svůj "druhý" život v beletrii a filmech. Jaké byly ale skutečné lásky Petra Voka? Láska ke knihám, k umění, matce Anně, manželce Kateřině z Ludanic, cestování, jižním Čechám, zejména pak k Bechyni, Jindřichovu Hradci a Třeboni, k vínu...
Plakát

Vít Vurst: BOLÍVIE, ZEMĚ CHUDÁ I BOHATÁ
(05.04.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Knihovna zve na cestopisný dokument o zemi pro nás vzdálené i exotické, kterou obývají potomci dávných vyspělých latinskoamerických civilizací. 
Plakát

Mgr. Jan Mikeš: JINDŘICHOHRADECKÝ HRAD A ZÁMEK
(13.04.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Zájemci o historii jistě ocení setkání s kastelánem Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, který nás seznámí s historií i současností dominanty našeho města.
Plakát

Ondřej Valsa: MOUNT ATHOS
(19.04.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Vyprávění o návštěvě pravoslavné SVATÉ HORY, kde dodnes žijí tradice zaniklé byzantské říše. Poloostrov je sice součástí Řecka, ale již od roku 1054 má svou autonomii, je obýván 1400 mnichy ve dvaceti klášterech a nesmí sem žádné ženy. Navštívit Athos - to je návrat o tisíc roků zpět.
Plakát

Mgr. Vladislav Burian: JINDŘICHOHRADECKO OČIMA ARCHEOLOGA
(27.04.2017 – 17:00 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Přednáška Mgr. Vladislava Buriana, archeologa Muzea Jindřichohradecka, o nejzajímavějších objevech z jeho dosavadních výzkumů a terénních průzkumů. Představení lokalit Jindřichův Hradec, Třeboň, Slavonice, Dačice a Kardašova Řečice, včetně zaniklých vesnic, hrádků a tvrzí na území našeho regionu.
Plakát

Ing. Alena Koukalová: O SKVOSTECH ŠVÝCARSKA
(03.05.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Během přednášky nás ředitelka organizace Schweiz Tourismus provede nejzajímavějšími místy Švýcarska. Těšit se můžeme na TOP vrcholy půvabné alpské země, nádherná jezera, mohutné ledovce, vodopády a další přírodní zajímavosti. 
Přednáška bude součástí květnové výstavy Poznej světové dědictví UNESCO
Plakát.

Filip Pytel: POKOŘITEL KANÁLU LA MANCHE
(11.05.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Přijďte se seznámit s českým plavcem, který zdolal kanál La Manche. Českobudějovickému plavci se to podařilo v srpnu 2007 směrem z Anglie do Francie. 
Plakát

RNDr. Michaela Vidláková, moderátor besedy Radek Hejret: TEREZÍNSKÉ GHETTO OČIMA DÍTĚTE: vzpomínky pamětnice holocaustu
(24.05.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Michaela Vidláková, roz. Lauscherová se narodila roku 1936 v Praze do české židovské rodiny. Bylo jí teprve šest let, když byla nacisty odvezena spolu se svými rodiči do ghetta v Terezíně...
Plakát

JIŽNÍ KOREA
(16.06.2017 – 16:00 hod., poslechový sál MěK)

Přijměte pozvání na přednášku o historii Korejské republiky, korejské válce, současné situaci a ohrožení Severní Koreou. Nabídneme i malou ochutnávkou korejských produktů a čajů. 

V rámci akce KOREJSKÉ DNY pořádá Církev bez hranic J. Hradec 
Plakát

Jaroslava Pixová: ZÁMEČKY A TVRZE JIŽNÍCH ČECH
(07.09.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Beseda nad knihou Jaroslavy Pixové, která vypráví o osudech historických objektů v Dubu, Dobrši, Drslavicích, Doubravici, Česticích, Kalenicích, Kestřanech, Tažovicích a Ohrazenicích.
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

Mgr. Ladislav Jandáček : HISTORIE PSANÁ VODOU
(13.09.2017 – 17:00 hod., poslechový sál MěK)

- Od "nebesáčků" k Rožmberku, od Staňkovského rybníka k veselským pískovnám 
- Co spojuje Jakuba Krčína, Emu Destinnovou a Františka Hrubína
- Kačležský,Jordán a Kamenný - 3x vodní "nej"
Plakát

Hynek Klimek: O SKOTSKU TROCHU JINAK
(21.09.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Vyprávění zaměřené na pozoruhodná místa Skotska s nejzajímavějším z jejich historie a pověstmi, které se k nim váží. 
Plakát

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

Ing. Miloň Dvořák, Ph.D., Petr Hošťálek: NEPÁLEM NA ENFIELDECH
(27.09.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Co vše lze zažít s cestovkou, specializovanou na méně či více adrenalinové motocyklové výpravy cizími světy. Pořadem, protkaným spoustou zajímavých fotografií, vás provedou:
Petr Hošťálek, celoživotní motorkář a motoristický publicista 
Miloň Dvořák, rovněž motorkář, sběratel a renovátor historických motocyklů.
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

LITERÁRNÍ BESEDA SE SPISOVATELEM DAVIDEM JANEM ŽÁKEM
(05.10.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Zveme Vás na setkání s jihočeským básníkem, spisovatelem a novinářem. Je autorem několika básnických sbírek a prozaických knih. Pozornost širší veřejnosti vzbudil jeho román Návrat krále Šumavy o nepolapitelném převaděči Josefu Hasilovi.
Najdete u nás
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

Rostislav Gregor: BALKÁNSKÉ PUTOVÁNÍ: SRBSKO, BULHARSKO, RUMUNSKO NA KOLE
(12.10.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Navštívíme vesničky se svéráznými starousedlíky i pastviny se stády ovcí a koní. Podíváme se na divoké bystřiny, které lákají ke koupání i malebná horská jezera. Projdeme nepřístupné hory bez cest, bez turistických značek a bez turistů. Prožijeme divokou veselici mezi srbskými Čechy... Průvodcem nám bude cyklo-turista Rosťa Gregor.
Plakát

Bob Stupka: NÁRODNÍ PARKY PATAGONIE
(18.10.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Patagonie - země na konci světa bez pevných hranic. Je plná jezer, ledovců, skalních masivů s nádhernými vrcholky, ale také travnatých pamp. Nádherné scenérie dokreslují stáda divokých lam, pštrosů, obrovské kolonie tučňáků... A právě o této fascinující krajině nám povypráví řidič cestovatelského hotelbusu Bob Stupka.
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

OSLAVA KE 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JINDŘICHOVĚ HRADCI
(19.10.2017 – 16:00 hodin, )

V rámci oslav 125. výročí založení knihovny byl ve čtvrtek 19. října 2017 odpoledne slavnostně uveden do provozu bibliobox, který se nachází před Městskou knihovnou Jindřichův Hradec a který slouží k vracení vypůjčených dokumentů především mimo otevírací dobu knihovny. Bibliobox představil ředitel knihovny Tomáš Dosbaba a do provozu uvedl starosta města Stanislav Mrvka vhozením první knihy. Poté následovalo v poslechovém sále knihovny ocenění čtenářů, kteří měli na konci prvního pololetí 125 výpůjček nebo se k tomuto číslu velmi přiblížili. Ocenění si tak odnesly čtyři čtenářky, paní Hana Kruntorádová a Marie Bicanová a slečny Kateřina Léblová a Simona Pavlíková. Ceny společně předali ředitel knihovny, starosta města a vedoucí odboru kanceláře starosty Jana Říhová. O hudební doprovod se postarali žáci ze Základní umělecké školy pod vedení paní učitelky Ilony Průšové.
 

LITERÁRNÍ BESEDA SE SPISOVATELKOU TEREZOU BOUČKOVOU
(24.10.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Na dalším autorském čtení přivítáme autorku mnoha úspěšných románů, filmových scénářů a divadelních her. Za všechny jmenujme román Indiánský běh, scénáře k filmům Smradi a Zemský ráj to napohled a zejména autobiografický román - bestseller Rok Kohouta. Na něj navazuje román Život je nádherný, který bude hlavním tématem pořadu.
Najdete u nás
Plakát

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"


Ing. Vladimír Pravda, člen MK JčM: NAŠE JEDLÉ A JEDOVATÉ HOUBY
(01.11.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Mykolog Vladimír Pravda nás prostřednictvím svých diapozitivů seznámí s tajuplným světem hub. Naučí nás rozpoznávat smrtelně jedovaté houby a sbírat jedlé houby bez rizika otravy.
Na závěr proběhne mykologická poradna pro houbaře. 
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

Ing. Pavel Kozák: KRAJINNÉ ENERGIE A JEJICH DNEŠNÍ PŮSOBENÍ
(08.11.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Nejznámější jihočeský psychotronik a lovec záhad Ing. Pavel Kozák předvede, jak je česká krajina plná energeticky aktivních bodů, linií, obrazců, tajemných kamenů... Ovšem pozor! Tu a tam i energeticky negativních... 
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

František Šesták: ŠVÉDSKO OČIMA TURISTY, CYKLISTY (A NAVÍC) DIPLOMATA
(15.11.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Čeká Vás vyprávění o zážitcích z cyklotoulek po Švédsku. František Šesták poznával tento severský stát na Skandinávském poloostrově ve společnosti dlouholetého kamaráda, náruživého cyklisty a zároveň bývalého velvyslance ČR ve Švédsku RNDr. Jana Káry z Blatné. Spolu absolvovali kultovní, 300 km dlouhý, cyklomaraton Vätternrundan. 
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

Ing. Petr Hudičák, Mgr. Zdena Mrázková, Mgr. Jindřich Špinar: LIPNO - KRAJINA POD HLADINOU
(23.11.2017 – 17:00 hod., poslechový sál MěK)

O zaniklém světě pod hladinou Lipna, vodního díla vybudovaného na řece Vltavě v letech 1952-1959, přijdou pohovořit autoři stejnojmenné knihy. 
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

Pavel Chlouba: BOTANICKÉ ZAHRADY VELKÉ BRITÁNIE
(29.11.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Prostřednictvím fotografií navštívíme botanické zahrady Skotska, Walesu i Anglie. Zažijeme atmosféru slavných univerzitních botanických zahrad v městech Oxford a Cambridge, ale zavítáme i na anglický venkov, kde nakoukneme do slavného arboreta Westonbirt. 
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

Ing. Jiří Dluhoš: PŘÍHRANIČNÍ OBCE ČESKÉ KANADY - čas prosperity, úpadku nebo úplné likvidace
(07.12.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Obce u hranic s Rakouskem prodělaly od svého založení během staletí vývoj, ve kterém se střídaly období prosperity a úpadku. Rozhodující pro další rozvoj bylo ale desetiletí 1945 - 1955, kdy došlo k zásadní proměně nebo úplné likvidaci často celých vesnic. Důsledky ztráty identity úplnou změnou obyvatelstva a zpřetrhání kulturních vazeb s minulostí jsou zde patrné dodnes. 
Plakát

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
Rozumím
Více informací