Žádné oddělení není právě otevřené

Regionální článková databáze

Regionální článková databáze

Městská knihovna Jindřichův Hradec dlouhodobě až do roku 2023 budovala pro zájemce o regionální historii a kulturu bibliografickou databázi článků z regionálního tisku. Databáze obsahuje více než 44 tisíc bibliografických záznamů článků zaměřených na historii Jindřichohradeckého regionu, významné regionální osobnosti, instituce a události. Články byly vybírány z regionálního denního tisku, zpravodajů obcí, vlastivědných a historických sborníků a webových portálů ( Seznam excerpovaných titulů).

Databáze je přístupná z online katalogu a vyhledávat v ní je možné podle řady kritérií, např. tématu článku, jmen osobností, názvů institucí nebo zeměpisných názvů. Plné texty článků jsou k dispozici ve fondu regionálních periodik ve studovně.


ukázka online katalog, regionální periodika


ukázka online katalog, detail regionální periodika