Žádné oddělení není právě otevřené

Historie

Střípky z historie Městské knihovny Jindřichův Hradec

Obecní knihovna v Jindřichově Hradci byla otevřena dne 16. června 1892.  V poslední třetině 19. století došlo k všeobecnému rozvoji vzdělání, průmyslu, kultury a české literatury. V městech a obcích byly zakládány městské a obecní knihovny, které měly za úkol podpořit české národnostní smýšlení a zpřístupnit českou literaturu. Ani Jindřichův Hradec nezůstal pozadu. Vedení města a přední osobnosti jindřichohradecké společnosti si uvědomovali potřebu vzdělávat české obyvatelstvo a posílit český jazyk. Bylo tedy rozhodnuto zřídit obecní knihovnu a poskytnout veřejnosti hodnotnou českou četbu. Již v roce 1866 byla sepsána Pravidla ke zřízení obecní knihovny v Jindřichově Hradci. Tento dokument velice podrobně vymezoval postavení knihovny, principy jejího fungování, práva a povinnosti čtenářů. Bohužel c.k. místodržitelství tato Pravidla neschválila.

Jindřichohradečtí se však myšlenky na veřejnou knihovnu nevzdali a ve svém úsilí vytrvali. Veřejná knihovna nakonec vznikla a jejím zřizovatelem se stalo město Jindřichův Hradec (tak je tomu i v dnešní době). Díky darům a podpoře jindřichohradeckých spolků a významných osobností politického i společenského života se podařilo dát dohromady základní fond knihovny a prostředky na zprovoznění

 Obecní knihovna v Jindřichově Hradci zahájila svoji činnost 16. června 1892, otevřena byla každou neděli a svátek v době od 10 do 12 hodin. Po půl roce činnosti byl vypracován a schválen první výpůjční řád, který platil od ledna 1893.

V průběhu let knihovna často měnila své působiště. Svou činnost zahajovala v bývalé kanceláři městské spořitelny v Panské ulici čp. 136/I. Pak byla postupně přemístěna na starou radnici v čp. 88/I, do čp. 36/I a před II. světovou válkou do výstavní síně muzea na Balbínově náměstí. Po válce se na několik let vrátila na městskou radnici a v roce 1951 se na své pouti objevila v zámku. Tam sice setrvala 36 let, zato však vystřídala všechna tři nádvoří. V roce 1987 přesídlila do bývalého minoritského kláštera čp. 124/I ve Štítného ulici. Po 14 letech se knihovna o prázdninách roku 2001 naposled přestěhovala. 8. října 2001 zahajuje činnost v moderních prostorách v ulici U Knihovny 1173/II.

 

Knihovna dnes

Městskou knihovnu tvoří centrální pracoviště v ulici U Knihovny a pobočka na sídlišti Vajgar, která slouží veřejnosti od roku 1985.

Městská knihovna byla od šedesátých let okresní knihovnou. V roce 1995 se vrátila do zřizovatelské působnosti města Jindřichův Hradec. Částečně byl zachován výkon regionální funkce. Na smluvním základě spolupracuje s 65 knihovnami na území okresu, neoficiálně se všemi, které o to projeví zájem.Budova, Knihovna

Knihovna, budova, park, sídliště

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
Rozumím
Více informací