Žádné oddělení není právě otevřené

VU3V

Virtuální univerzita třetího věku


Městská knihovna Jindřichův Hradec je konzultačním střediskem VU3V. Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze nabízíme možnost kvalitního vzdělávání pro seniory.

Více informací naleznete na portále  vu3v.czZimní semestr 2023/2024

V tomto semestru v KS Jindřichův Hradec proběhne kurz:

Arménie blízká i vzdálená

Přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.

Lektor: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c.

Témata přednášek:

1. Seznamte se s Kavkazem

2. Seznamte se s Arménií

3. Putování arménského poutníka ze Lvova po Osmanské říši (1608 - 1618)

4. Pronásledování Arménů a arménská diaspora

5. Arméni a křesťanství

6. Národnostní menšiny v Arménii

Organizace kurzu:

Kurz probíhá formou společných setkání s projekcí videopřednášky vždy každý druhý čtvrtek od 9.00 hodin. První přednáška, přístupná široké veřejnosti, bude zahájena v poslechovém sále knihovny  5. 10. 2023 v 9.00 hodin.

Přihlásit se můžete v termínu konání první přednášky v poslechovém sále městské knihovny nebo průběžně ve studovně městské knihovny. Uzávěrka přihlášek je 19. října 2023, kurzovné činí   400,- Kč.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu:

Prezence na přednáškách (omluvit lze maximálně dvě neúčasti), splnění 6 dílčích a 1 závěrečného testu

Termíny přednášek:

5. 10. (veřejně přístupná), 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12. vždy od 9.00 hodin

Termín ukončení semestru: 31. prosince 2023


Bližší informace o studiu najdete na portálu  vu3v.cz , případně volejte tel. číslo 384 361 573 – přepojit na studovnu.

 

Již uskutečněné kurzy:

 • Etika jako východisko z krize společnosti - LS 2017/18
 • Cestování, co jste možná nevěděli - ZS 18/19
 • Genealogie - Hledáme své předky - ZS 18/19
 • České dějiny a jejich souvislosti - LS 18/19
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti - LS 18/19
 • České dějiny a jejich souvislosti II - ZS 19/20
 • Klenoty barokního sochařství v českých zemích - ZS 19/20
 • Čínská medicína v naší zahrádce - LS 19/20
 • Leonardo da Vinci (1452-1519) LS 19/20
 • Lidské zdraví - LS 20/21
 • Rituály evropských královských rodů - LS 20/21
 • Barokní architektura v Čechách - ZS 21/22
 • Pozoruhodný svět hub - LS 21/22
 • Mistři evropského barokního malířství 17. století - ZS 22/23
 • Architekti italského baroka - LS 22/23

 

Exkurze do Deštné

Ve čtvrtek 11. května 2023 se uskutečnila exkurze studentů VU3V do Provaznického muzea v Deštné s poutavým výkladem a ukázkami tradičních provaznických technik.