Právě otevřeno: dospělé oddělení, dětské oddělení, hudební oddělení, internet a čítárna
VU3V

Virtuální univerzita třetího věku

Městská knihovna Jindřichův Hradec je konzultačním střediskem VU3V. Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze nabízíme možnost kvalitního vzdělávání pro seniory.

Motto: Výuka přichází za seniorem

Více informací naleznete na portále e-senior.cz 


Zimní semestr 2022/2023


V tomto semestru v KS Jindřichův Hradec proběhne kurz:

Mistři evropského barokního malířství 17. století

Lektor doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

V tomto tematickém kurzu se postupně seznámíte s šesti nejvýraznějšími osobnostmi evropské malířské scény 17. století, jejich životem a dílem, které se nesmazatelně vrylo do světových dějin umění.

 

Témata přednášek:

 • Caravaggio (1571 - 1610)
 • Annibale Carracci (1560 - 1609)
 • Peter Paul Rubens (1577 - 1640)
 • Diego Velázquez (1599 - 1660)
 • Nicolas Poussin (1594 - 1665)
 • Rembrandt van Rijn (1606 - 1669)

 

Organizace kurzu:

Předpokládáme, že i v tomto semestru bude kurz moci proběhnout formou společných setkání vždy každý druhý čtvrtek od 9.00 hodin.  První, veřejně přístupná přednáška bude zahájena v poslechovém sále Městské knihovny 29. 9. 2022 v 9.00 hodin.

Přihlásit se můžete v termínu konání první přednášky v poslechovém sále Městské knihovny nebo průběžně ve studovně Městské knihovny. Uzávěrka přihlášek je 23. října 2022, kurzovné činí 400,- Kč.

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu:

Splnění 6 dílčích a 1 závěrečného testu (účast na společných přednáškách není povinná)

 

Termíny přednášek:

29. 9. (veřejně přístupná), 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12. vždy od 9.00

 

Termín ukončení semestru: 31. prosince 2022


Bližší informace o studiu najdete na portálu https://e-senior.czu.cz, případně volejte tel. číslo 384 361 573 – přepojit na studovnu.

 

Již uskutečněné kurzy:

 • Pozoruhodný svět hub
 • Barokní architektura v Čechách
 • Lidské zdraví
 • Rituály evropských královských rodů
 • Čínská medicína v naší zahrádce
 • Leonardo da Vinci
 • Cestování – co jste možná nevěděli
 • České dějiny a jejich souvislosti
 • České dějiny a jejich souvislosti II.
 • Klenoty barokního sochařství v českých zemích
 • Etika jako východisko z krize společnosti
 • Genealogie. Hledáme své předky
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti

 

Exkurze do Počátek

Ve středu 4. května 2022 se uskutečnila exkurze studentů VU3V do Městského muzea v Počátkách, vystoupali jsme i na městskou věž