Žádné oddělení není právě otevřené

VU3V

Virtuální univerzita třetího věku


Městská knihovna Jindřichův Hradec je konzultačním střediskem VU3V. Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze nabízíme možnost kvalitního vzdělávání pro seniory.

Více informací naleznete na portále  vu3v.cz

Logo Univerzita třetího věku


Zimní semestr 2024/2025

V tomto semestru v KS Jindřichův Hradec proběhne kurz:

Habsburkové bez trůnu

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

Kurzem provádí: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Témata přednášek:

 • Habsburský rod v "dlouhém 19. století" 
 • Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth)
 • Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling)
 • Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg)
 • Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso)
 • Utajení Habsburkové

Organizace kurzu:

Kurz probíhá formou společných setkání s projekcí videopřednášky vždy každý druhý čtvrtek od 9.00 hodin. První přednáška, přístupná široké veřejnosti, bude zahájena v poslechovém sále knihovny 3. 10. 2024 v 9.00 hodin.

Přihlásit se můžete v termínu konání první přednášky v poslechovém sále městské knihovny nebo průběžně v hudebním oddělení městské knihovny. Uzávěrka přihlášek je 23. 10. 2024, kurzovné činí  400,- Kč.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu:

Prezence na přednáškách (omluvit lze maximálně dvě neúčasti), splnění 6 dílčích a 1 závěrečného testu

Termíny přednášek:

3. 10. (veřejně přístupná), 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11. a 12. 12. 2024 vždy od 9.00 hodin

Termín ukončení semestru: 31. 12. 2024


Bližší informace o studiu najdete na portálu  https://vu3v.cz , případně volejte tel. číslo 384 361 573 – přepojit na hudební oddělení nebo napište na adresu: spavlisova@knihjh.cz

 

Již uskutečněné kurzy:

 • Etika jako východisko z krize společnosti - LS 2017/18
 • Cestování, co jste možná nevěděli - ZS 18/19
 • Genealogie - Hledáme své předky - ZS 18/19
 • České dějiny a jejich souvislosti - LS 18/19
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti - LS 18/19
 • České dějiny a jejich souvislosti II - ZS 19/20
 • Klenoty barokního sochařství v českých zemích - ZS 19/20
 • Čínská medicína v naší zahrádce - LS 19/20
 • Leonardo da Vinci (1452-1519) LS 19/20
 • Lidské zdraví - LS 20/21
 • Rituály evropských královských rodů - LS 20/21
 • Barokní architektura v Čechách - ZS 21/22
 • Pozoruhodný svět hub - LS 21/22
 • Mistři evropského barokního malířství 17. století - ZS 22/23
 • Architekti italského baroka - LS 22/23
 • Arménie blízká i vzdálená  - ZS 23/24
 • Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě LS 23/24


Exkurze do Muzea Jindřichohradecka

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 se uskutečnila exkurze studentů VU3V do Muzea Jindřichohradecka. Absolvovali jsme prohlídku expozice Landfrasovy tiskárny s poutavým výkladem PhDr. Štěpánky Běhalové, prohlédli jsme si výstavu italských betlémů a nově zrekonstruovaný Krýzův betlém.

Přednáška, posluchači