Právě otevřeno: dospělé oddělení, dětské oddělení, hudební oddělení, internet a čítárna

Regionální služby

logo Jihočeský kraj

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí (dále jen RF) knihoven byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 16. 1. 2002 č. 68. V souladu s kulturní politikou vlády České republiky je základním cílem programu zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům a podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven.

Program vychází z koncepce zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Knihovna v Jindřichově Hradci byla pověřena Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích výkonem RF pro knihovny regionu Jindřichův Hradec dne 1. 2. 2002.

Služby základním knihovnám:

  1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  2. Statistika knihovnických činností
  3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
  5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce
  7. Servis automatizovaného knihovního systému


Financování

Výkon regionálních funkcí je financován dotací Jihočeského kraje. Dotace pro rok 2024.


Zákony

           Přehled legislativních dokumentů: http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod
           Kodex českých knihovníků: https://www.skipcr.cz/o-nas/hlavni-dokumenty/kodex-etiky-ceskych-knihovniku


Program regionálních funkcí

           Metodický pokyn k RF, standardy: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funkce-verejnych-knihoven/metodicky-pokyn-ministerstva-kultury-k-zajisteni-vykonu-regionalnich-funkci-knihoven-a-jejich-koordinaci-na-uzemi-ceske-republiky-2019.pdf


Seznam evidovaných knihoven

https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
Rozumím
Více informací