Žádné oddělení není právě otevřené
Archiv


Archiv
Rok:
Typ:
Akce
Václav Zajíc: NEJEN O ZÁVODĚNÍ NA HAVAJI
(05.01.2017 – 17:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Po úspěšné kvalifikaci na světovém poháru v terénním triatlonu Xterra absolvoval Václav Zajíc na podzim roku 2015 Mistrovství světa na ostrově Maui na Havaji. Kromě sportovních zážitků sbíral i ty cestovatelské a projel ostrov křížem krážem.
Plakát

Mgr. Tomáš Klimek Ph.D.: KARLOVY ČECHY EVROPSKÝM DOPRAVNÍM CENTREM?
(11.01.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Přednáška na téma vývoje tras dálkových cest a způsobů dopravy ve středověku ve vztahu ke změnám české společnosti ve 13. a 14. století a ambiciózní politice Karla IV.
Plakát

Libor Drahoňovský: TOULKY ČESKOBUDĚJOVICKEM
(18.01.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Během besedy se nejprve zastavíme v Českých Budějovicích, povíme mnohé zajímavosti o jejich historii a památkách. Velká část prezentace bude věnována malebným statkům a lidové architektuře v okolních vsích. 
Vice informací naleznete ZDE
Webové stránky Libora Drahoňovského.
Plakát

Mgr. Jiří Cukr: PROCHÁZKA PO ZŘÍCENINÁCH JIHOČESKÝCH HRADŮ
(26.01.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Společně navštívíme prostřednictvím současných fotografií, dobových vyobrazení a dalších zajímavostí všechny hradní zříceniny na území Jihočeského kraje (celkem 28 lokalit). Zavítáme na známé objekty (Dívčí kámen, Helfenburk, Choustník, Landštejn, Pořešín, Vítkův kámen), ale podrobně prozkoumáme také místa méně známá (Karlův hrádek, Příběnice, Střela, Šelmberk, Vitějovice) či zcela neznámá (Bílkov, Fuglhaus, Křikava, Sokolčí, Údolský hrádek). Poodkryjeme jejich historii, poznáme dávné majitele, stavební vývoj, zajímavé detaily, pověsti, ale také ryze praktické věci jako dostupnost či atraktivitu pro dnešního turistu.
Plakát

Mgr. Eliška Niederová: HRAD LANDŠTEJN
(01.02.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Hrad Landštejn oslavil v loňském roce 785. výročí první písemné zmínky. Jaké byly jeho osudy v osmi staletích a co chystá správa hradu na rok 2017 a roky následující? Porovnáme ideální podoby hradu v jednotlivých staletích, způsob života jeho pánů a zmíníme vliv evropských a českých událostí na jeho rozvoj i úpadek.
Plakát

Mgr.Ladislav Jandáček: ŠUMAVA NEJEN ROMANTICKÁ
(08.02.2017 – 17:00 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Co skončilo na dně Lipna - Šumavský obr Sepp Rankl - Březník: nejdeštivější místo Šumavy - Zlato Kašperských Hor - K.Klostermann méně známý - Světáci ze Stach - Co nevíte o Kvildě...
Plakát

Petr Adame: JIHOZÁPAD USA, aneb, 27.000 km vzduchem a po zemi
(15.02.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Společně procestujeme státy: California, Arizona, New Mexico, Colorado, Utah, Nevada, navštívíme čtyři velká města: San Francisco, Los Angeles, San Diego, Las Vegas a projedeme se po legendární Route 66. 
Plakát

Marcela Rýpalová, Hana Bohuňovská: JAK NA ŽIVOT S ALZHEIMEREM
(22.02.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Přednáška bude zaměřená na problematiku poruch paměti, kognitivních onemocnění a péči o nemocné s diagnózou demence.
Plakát

Petr Adame: ROMANTIKA V MANŽELSTVÍ I PO LETECH
(01.03.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Dobré partnerské vztahy jsou jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život jednotlivců i společnosti. Stěžejní role manželství v naší společnosti spočívá mimo jiné v tom, že poskytuje stabilní a láskyplné prostředí k výchově dětí a jako takové potřebuje podporu.
Plakát

Zdeňka Masopustová, ředitelka Studijního centra Basic: JAK ZVLÁDAT OBTÍŽE PŘI UČENÍ A PORUCHY UČENÍ
(08.03.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Musíte své dítě do učení nutit, potýkáte se s nechutí, nepozorností a vzdorem? Je vaše dítě označeno jako dyslektik, dysgrafik...? Přijďte na přednášku, na níž se dozvíte, jak a proč vznikají problémy s učením, jak je zvládat a jak se správně učit.
Plakát

Karel Bušta: SKUTEČNÁ AFRIKA, ANEB, CESTA PO TANZÁNII
(15.03.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Do Tanzánie misionáře Karla Buštu přivedla nejen touha po dobrodružství, ale také chuť pomáhat potřebným. Nedílnou součástí jeho misijního díla byla sociální pomoc dětem, které se staly úplnými či částečnými sirotky.
Plakát

Olga Šenoldová: TRÉNINK PAMĚTI
(16.03.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Městská knihovna připravuje na měsíc březen v rámci Národního týdne trénování paměti pro zájemce ukázkovou hodinu. Přednáška na téma JAK JE DŮLEŽITÉ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI je spojená s ukázkami technik, které budou podrobněji probírány v následujících kurzech.
Plakát

PhDr. Marie Fronková, CSc: JINDŘICH IV. Z HRADCE
(21.03.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Posuňme se v čase a zastavme se u Jindřicha IV. z Hradce (1442-1507), představitele rodu pánů z Hradce a českého šlechtice, který byl protivníkem Jiřího z Poděbrad, stoupencem Matyáše Korvína a podporovatelem Vladislava II.Jagellonského, za něhož se stal nejvyšším komorníkem Království českého a poté nejvyšším purkrabím pražským. Přispěl k povýšení Jindřichova Hradce mezi nejvýznamnější města Království českého. O kulturu města se zasloužil obnovením zdejšího literátského bratrstva. 
Plakát

Jana a Ondřej Valsovi : KORSIKA, OSTROV HOR
(23.03.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Mezi jeden z nejkrásnějších ostrovů v oblasti Středozemního moře patří bezesporu Korsika. Je považována za perlu Středomoří. Na přednášce o tomto nejhornatějším středomořském ostrově spatříte mimo jiné ledovcová jezera, skalnaté štíty, nádherné pláže, unikátní vápencové útesy, krásné borovicové lesy, žulové skály.
Plakát

PhDr. Jiřina Psíková: PETR VOK - ŽIVOT A OSUDY RENESANČNÍHO KAVALÍRA
(29.03.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Petr Vok žije svůj "druhý" život v beletrii a filmech. Jaké byly ale skutečné lásky Petra Voka? Láska ke knihám, k umění, matce Anně, manželce Kateřině z Ludanic, cestování, jižním Čechám, zejména pak k Bechyni, Jindřichovu Hradci a Třeboni, k vínu...
Plakát

Vít Vurst: BOLÍVIE, ZEMĚ CHUDÁ I BOHATÁ
(05.04.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Knihovna zve na cestopisný dokument o zemi pro nás vzdálené i exotické, kterou obývají potomci dávných vyspělých latinskoamerických civilizací. 
Plakát

Mgr. Jan Mikeš: JINDŘICHOHRADECKÝ HRAD A ZÁMEK
(13.04.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Zájemci o historii jistě ocení setkání s kastelánem Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, který nás seznámí s historií i současností dominanty našeho města.
Plakát

Ondřej Valsa: MOUNT ATHOS
(19.04.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Vyprávění o návštěvě pravoslavné SVATÉ HORY, kde dodnes žijí tradice zaniklé byzantské říše. Poloostrov je sice součástí Řecka, ale již od roku 1054 má svou autonomii, je obýván 1400 mnichy ve dvaceti klášterech a nesmí sem žádné ženy. Navštívit Athos - to je návrat o tisíc roků zpět.
Plakát

Mgr. Vladislav Burian: JINDŘICHOHRADECKO OČIMA ARCHEOLOGA
(27.04.2017 – 17:00 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Přednáška Mgr. Vladislava Buriana, archeologa Muzea Jindřichohradecka, o nejzajímavějších objevech z jeho dosavadních výzkumů a terénních průzkumů. Představení lokalit Jindřichův Hradec, Třeboň, Slavonice, Dačice a Kardašova Řečice, včetně zaniklých vesnic, hrádků a tvrzí na území našeho regionu.
Plakát

Ing. Alena Koukalová: O SKVOSTECH ŠVÝCARSKA
(03.05.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Během přednášky nás ředitelka organizace Schweiz Tourismus provede nejzajímavějšími místy Švýcarska. Těšit se můžeme na TOP vrcholy půvabné alpské země, nádherná jezera, mohutné ledovce, vodopády a další přírodní zajímavosti. 
Přednáška bude součástí květnové výstavy Poznej světové dědictví UNESCO
Plakát.

Filip Pytel: POKOŘITEL KANÁLU LA MANCHE
(11.05.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Přijďte se seznámit s českým plavcem, který zdolal kanál La Manche. Českobudějovickému plavci se to podařilo v srpnu 2007 směrem z Anglie do Francie. 
Plakát

RNDr. Michaela Vidláková, moderátor besedy Radek Hejret: TEREZÍNSKÉ GHETTO OČIMA DÍTĚTE: vzpomínky pamětnice holocaustu
(24.05.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Michaela Vidláková, roz. Lauscherová se narodila roku 1936 v Praze do české židovské rodiny. Bylo jí teprve šest let, když byla nacisty odvezena spolu se svými rodiči do ghetta v Terezíně...
Plakát

JIŽNÍ KOREA
(16.06.2017 – 16:00 hod., poslechový sál MěK)

Přijměte pozvání na přednášku o historii Korejské republiky, korejské válce, současné situaci a ohrožení Severní Koreou. Nabídneme i malou ochutnávkou korejských produktů a čajů. 

V rámci akce KOREJSKÉ DNY pořádá Církev bez hranic J. Hradec 
Plakát

Jaroslava Pixová: ZÁMEČKY A TVRZE JIŽNÍCH ČECH
(07.09.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Beseda nad knihou Jaroslavy Pixové, která vypráví o osudech historických objektů v Dubu, Dobrši, Drslavicích, Doubravici, Česticích, Kalenicích, Kestřanech, Tažovicích a Ohrazenicích.
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

Mgr. Ladislav Jandáček : HISTORIE PSANÁ VODOU
(13.09.2017 – 17:00 hod., poslechový sál MěK)

- Od "nebesáčků" k Rožmberku, od Staňkovského rybníka k veselským pískovnám 
- Co spojuje Jakuba Krčína, Emu Destinnovou a Františka Hrubína
- Kačležský,Jordán a Kamenný - 3x vodní "nej"
Plakát

Hynek Klimek: O SKOTSKU TROCHU JINAK
(21.09.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Vyprávění zaměřené na pozoruhodná místa Skotska s nejzajímavějším z jejich historie a pověstmi, které se k nim váží. 
Plakát

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

Ing. Miloň Dvořák, Ph.D., Petr Hošťálek: NEPÁLEM NA ENFIELDECH
(27.09.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Co vše lze zažít s cestovkou, specializovanou na méně či více adrenalinové motocyklové výpravy cizími světy. Pořadem, protkaným spoustou zajímavých fotografií, vás provedou:
Petr Hošťálek, celoživotní motorkář a motoristický publicista 
Miloň Dvořák, rovněž motorkář, sběratel a renovátor historických motocyklů.
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

LITERÁRNÍ BESEDA SE SPISOVATELEM DAVIDEM JANEM ŽÁKEM
(05.10.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Zveme Vás na setkání s jihočeským básníkem, spisovatelem a novinářem. Je autorem několika básnických sbírek a prozaických knih. Pozornost širší veřejnosti vzbudil jeho román Návrat krále Šumavy o nepolapitelném převaděči Josefu Hasilovi.
Najdete u nás
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

Rostislav Gregor: BALKÁNSKÉ PUTOVÁNÍ: SRBSKO, BULHARSKO, RUMUNSKO NA KOLE
(12.10.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Navštívíme vesničky se svéráznými starousedlíky i pastviny se stády ovcí a koní. Podíváme se na divoké bystřiny, které lákají ke koupání i malebná horská jezera. Projdeme nepřístupné hory bez cest, bez turistických značek a bez turistů. Prožijeme divokou veselici mezi srbskými Čechy... Průvodcem nám bude cyklo-turista Rosťa Gregor.
Plakát

Bob Stupka: NÁRODNÍ PARKY PATAGONIE
(18.10.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Patagonie - země na konci světa bez pevných hranic. Je plná jezer, ledovců, skalních masivů s nádhernými vrcholky, ale také travnatých pamp. Nádherné scenérie dokreslují stáda divokých lam, pštrosů, obrovské kolonie tučňáků... A právě o této fascinující krajině nám povypráví řidič cestovatelského hotelbusu Bob Stupka.
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

OSLAVA KE 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JINDŘICHOVĚ HRADCI
(19.10.2017 – 16:00 hodin, )

V rámci oslav 125. výročí založení knihovny byl ve čtvrtek 19. října 2017 odpoledne slavnostně uveden do provozu bibliobox, který se nachází před Městskou knihovnou Jindřichův Hradec a který slouží k vracení vypůjčených dokumentů především mimo otevírací dobu knihovny. Bibliobox představil ředitel knihovny Tomáš Dosbaba a do provozu uvedl starosta města Stanislav Mrvka vhozením první knihy. Poté následovalo v poslechovém sále knihovny ocenění čtenářů, kteří měli na konci prvního pololetí 125 výpůjček nebo se k tomuto číslu velmi přiblížili. Ocenění si tak odnesly čtyři čtenářky, paní Hana Kruntorádová a Marie Bicanová a slečny Kateřina Léblová a Simona Pavlíková. Ceny společně předali ředitel knihovny, starosta města a vedoucí odboru kanceláře starosty Jana Říhová. O hudební doprovod se postarali žáci ze Základní umělecké školy pod vedení paní učitelky Ilony Průšové.
 

LITERÁRNÍ BESEDA SE SPISOVATELKOU TEREZOU BOUČKOVOU
(24.10.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Na dalším autorském čtení přivítáme autorku mnoha úspěšných románů, filmových scénářů a divadelních her. Za všechny jmenujme román Indiánský běh, scénáře k filmům Smradi a Zemský ráj to napohled a zejména autobiografický román - bestseller Rok Kohouta. Na něj navazuje román Život je nádherný, který bude hlavním tématem pořadu.
Najdete u nás
Plakát

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"


Ing. Vladimír Pravda, člen MK JčM: NAŠE JEDLÉ A JEDOVATÉ HOUBY
(01.11.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Mykolog Vladimír Pravda nás prostřednictvím svých diapozitivů seznámí s tajuplným světem hub. Naučí nás rozpoznávat smrtelně jedovaté houby a sbírat jedlé houby bez rizika otravy.
Na závěr proběhne mykologická poradna pro houbaře. 
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

Ing. Pavel Kozák: KRAJINNÉ ENERGIE A JEJICH DNEŠNÍ PŮSOBENÍ
(08.11.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Nejznámější jihočeský psychotronik a lovec záhad Ing. Pavel Kozák předvede, jak je česká krajina plná energeticky aktivních bodů, linií, obrazců, tajemných kamenů... Ovšem pozor! Tu a tam i energeticky negativních... 
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

František Šesták: ŠVÉDSKO OČIMA TURISTY, CYKLISTY (A NAVÍC) DIPLOMATA
(15.11.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Čeká Vás vyprávění o zážitcích z cyklotoulek po Švédsku. František Šesták poznával tento severský stát na Skandinávském poloostrově ve společnosti dlouholetého kamaráda, náruživého cyklisty a zároveň bývalého velvyslance ČR ve Švédsku RNDr. Jana Káry z Blatné. Spolu absolvovali kultovní, 300 km dlouhý, cyklomaraton Vätternrundan. 
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

Ing. Petr Hudičák, Mgr. Zdena Mrázková, Mgr. Jindřich Špinar: LIPNO - KRAJINA POD HLADINOU
(23.11.2017 – 17:00 hod., poslechový sál MěK)

O zaniklém světě pod hladinou Lipna, vodního díla vybudovaného na řece Vltavě v letech 1952-1959, přijdou pohovořit autoři stejnojmenné knihy. 
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

Pavel Chlouba: BOTANICKÉ ZAHRADY VELKÉ BRITÁNIE
(29.11.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Prostřednictvím fotografií navštívíme botanické zahrady Skotska, Walesu i Anglie. Zažijeme atmosféru slavných univerzitních botanických zahrad v městech Oxford a Cambridge, ale zavítáme i na anglický venkov, kde nakoukneme do slavného arboreta Westonbirt. 
Plakát 

Spolufinancováno Ministerstvem kultury v rámci programu "Knihovna 21. století"

Ing. Jiří Dluhoš: PŘÍHRANIČNÍ OBCE ČESKÉ KANADY - čas prosperity, úpadku nebo úplné likvidace
(07.12.2017 – 16:30 hod., poslechový sál MěK)

Obce u hranic s Rakouskem prodělaly od svého založení během staletí vývoj, ve kterém se střídaly období prosperity a úpadku. Rozhodující pro další rozvoj bylo ale desetiletí 1945 - 1955, kdy došlo k zásadní proměně nebo úplné likvidaci často celých vesnic. Důsledky ztráty identity úplnou změnou obyvatelstva a zpřetrhání kulturních vazeb s minulostí jsou zde patrné dodnes. 
Plakát

Dětské akce
Papuchalk Petr v knihovně
(16.10.2017 – , Vajgar)

"Papuchalk Petr v knihovně"
(říjen; pobočka Vajgar)
16. října 2017 navštívili dětské oddělení pobočky Vajgar třeťáci z 5.ZŠ. Vyslechli si besedu "Ilustrace, Papuchalk Petr a jeho kamarádi". Ptačího hrdinu závěrem sami výtvarně zpracovali.HRAVÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ
(22.11.2017 – 15:00, Vajgar)

22. listopadu proběhlo na pobočce Vajgar další "Hravé odpoledne". Děti si přišly zahrát turnaj v deskových hrách a zasoutěžily si také o možnost získat předplatné měsíčníku-komiksu Bart Simpson (projekt aktivní podpory komiksů v knihovnách v rámci projektu Den pro dětskou knihu).

Den pro dětskou knihu a vyhodnocení literárně výtvarné soutěže k výročí 125 let městské knihovny
(28.11.2017 – , Den pro dětskou knihu a vyhodnocení literárně výtvarné soutěže k výročí 125 let městské knihovny Dětské oddělení)

V úterý 28. 11. 2017 proběhl v městské knihovně Den pro dětskou knihu. Termín této celostátní akce připadá každoročně na sobotu před 1. adventní nedělí. Právě v tento čas je vhodné propagovat dětskou knihu a myslet na knihu jako dárek. 
V předvánoční náladě se nesla odpolední výtvarná dílnička. Děti vyráběly ozdoby v podobě papírových koulí, vánoční kapříky i přáníčka z papíru. Také zdobily čerty a anděly na kabátku papírového Kašpárka, aby byly připravené, až za týden přijde Mikuláš se svojí družinou.Oceněni byli i výherci soutěže Jak bude vypadat knihovna za 125 let. Do soutěže, kterou knihovna vyhlásila v rámci oslav svého 125. výročí, přišlo téměř 50 prací (výtvarných i literárních). Přihlásili se žáci ze základních škol, gymnázia i ZUŠ z Jindřichova Hradce a další děti, dále také žáci ze Šumavských Hoštic, Strážného i Písku. Porota z řad pracovníků knihovny vybrala 2, resp. 3 vítězné práce (za literární a výtvarnou část). V kategorii 6. - 9. třída zvítězila práce Adély Némethové z GVN J. Hradec (výtvarná část). V kategorii 1. - 5. třída zvítězila Zbyňka Komárková z V. ZŠ J. Hradec (literární část) a cenu Sympatie poroty si odnesl Tomáš Jelínek z GVN J. Hradec. Výherci obdrželi hezké ceny a se zájmem si prohlédli i ostatní vystavené práce dalších účastníků soutěže. Výstavu všech soutěžních prací lze zhlédnout v městské knihovně od 28. listopadu až do konce letošního roku.Výstavy
VĚDA A VODA
(01.01.2017 – (leden 2017 – do 17. února 2017), suterén MěK J.Hradec)

Putovní výstavu Věda a voda společně vytvořili vědci - popularizátoři Otevřené vědy a potěší všechny, kdo se chtějí podívat na vodu z pohledu různých vědních oborů. Výstava se snaží pomocí vody, jakožto jednotícího prvku, populární formou představit zajímavosti různých přírodovědných a technických oborů. 

Realizováno ve spolupráci s Akademií věd České republiky

NETRADIČNÍ PROPAGACE ČTENÍ A KNIHOVEN
(01.01.2017 – (leden 2017 – únor 2017), I. patro MěK J.Hradec)

Výstava představí různé akce či projekty, které se svým zaměřením snaží o propagaci čtenářství, čtení, knihoven a knihovnictví.

Realizováno ve spolupráci s Městskou knihovnou Havířov.

Karel Blažek: OBRÁZKY A KRESBY PRO RADOST
(01.01.2017 – (leden 2017 – únor 2017), I. patro MěK J.Hradec)

Pro svou první výstavu v Městské knihovně Jindřichův Hradec vybral Karel Blažek perokresby a pastely s motivy zvířat, krajiny a architektury.

VĚDA A VODA
(01.01.2017 – (leden 2017 – do 16. února 2017), suterén MěK J.Hradec)

Putovní výstavu Věda a voda společně vytvořili vědci - popularizátoři Otevřené vědy a potěší všechny, kdo se chtějí podívat na vodu z pohledu různých vědních oborů. Výstava se snaží pomocí vody, jakožto jednotícího prvku, populární formou představit zajímavosti různých přírodovědných a technických oborů. 

Realizováno ve spolupráci s Akademií věd České republiky
 

NETRADIČNÍ PROPAGACE ČTENÍ A KNIHOVEN
(01.01.2017 – (leden 2017 – únor 2017), I. patro MěK J.Hradec)

Výstava představí různé akce či projekty, které se svým zaměřením snaží o propagaci čtenářství, čtení, knihoven a knihovnictví.

Realizováno ve spolupráci s Městskou knihovnou Havířov.
 

Karel Blažek: OBRÁZKY A KRESBY PRO RADOST
(01.01.2017 – (leden 2017 – únor 2017), I. patro MěK J.Hradec)

Pro svou první výstavu v Městské knihovně Jindřichův Hradec vybral Karel Blažek perokresby a pastely s motivy zvířat, krajiny, architektury...
 

VZPOMÍNKA NA JANA PALACHA
(01.01.2017 – leden 2017, pobočka Vajgar - vestibul)

Dne 16.ledna 1969 se Jan Palach v horní části Václavského náměstí v Praze polil hořlavinou a zapálil. Tímto činem chtěl vyburcovat lid proti okupaci.Zemřel 19.1.1969 tři dny po svém činu .Je tomu již 48 let...

NAROZENI V ČECHÁCH A NA MORAVĚ
(01.02.2017 – únor 2017, pobočka Vajgar - vestibul)

Dvojjazyčná výstava věnovaná známým i méně známým osobnostem německo-jazyčného kulturního života v Čechách a na Moravě, které se zde narodily. Prostřednictvím textů i fotografií je možné seznámit se např. Adalbertem Stifterem, Johannem Gregorem Mendelem, Karlem Krausem, Gustavem Mahlerem, Sigmundem Freudem, Rainerem Mariou Rilkem a mnoha dalšími.

Realizováno ve spolupráci s GOETHE CENTREM JU České Budějovice.
 

Kateřina Cichrová a Ludmila Ourodová: KULTURNÍ DĚDICTVÍ - 25 LET SPOLUPRÁCE JIHOČESKÝCH A BRITSKÝCH PAMÁTKÁŘŮ
(17.02.2017 – (od 17. února 2017 – duben 2017), suterén MěK J.Hradec)

Výstava přibližuje 25 let spolupráce jihočeských a britských pracovníků v památkové péči, díky níž si nejen vzájemně předávali cenné zkušenosti v oblasti péče o sbírkové předměty hradů a zámků či organizování edukačních programů, ale byla mimo jiné ve Velké Británii založena organizace Přátelé českých památek - The Friends of Czech Heritage, jejíž patronkou je světoznámá architektka Eva Jiřičná.

Realizováno ve spolupráci s NPÚ České Budějovice .

Tomáš Kotouč: PODMOŘSKÝ SVĚT
(01.03.2017 – (březen 2017 – duben 2017), I. patro MěK J.Hradec)

Zveme na fotografie zobrazující nejen žraloky a velké mořské tvory, ale i mikrosvět neuvěřitelných barev skrytých pod mořskou hladinou.
Medailon Tomáše Kotouče
Webové stránky klubu Tethys

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS
(01.03.2017 – (březen 2017 – duben 2017), I. patro a chodba CP MěK J.Hradec; pobočka Vajgar)

Navštivte výstavu dětských prací výtvarné soutěže "Lesy a příroda kolem nás". Kresby vznikly ve spolupráci s místními základními školami.
Více informací ZDE
centrální pracoviště
pobočka Vajgar

Jaroslav Končický: KRÁSY VYSOKÝCH TATER
(01.05.2017 – (květen 2017 – červen 2017), suterén MěK J.Hradec)

Blíží se doba dovolených, doba odpočinku a poznávání. Nechte se inspirovat krásou Vysokých Tater, jako to v loňském roce udělal pardubický fotograf Jaroslav Končický.
 

Klub Aktiv z.s. České Budějovice: ČESKÉ BUDĚJOVICE - MĚSTO MÉHO ŽIVOTA
(01.05.2017 – (květen 2017 – červen 2017), I. patro a chodba CP MěK J.Hradec; pobočka Vajgar)

Navštivte výstavu dětských prací výtvarné soutěže "Lesy a příroda kolem nás". Kresby vznikly ve spolupráci s místními základními školami.
Více informací ZDE
centrální pracoviště
pobočka Vajgar

Jaroslav Končický: KRÁSY VYSOKÝCH TATER
(01.05.2017 – (květen 2017 – červen 2017), suterén MěK J.Hradec)

Blíží se doba dovolených, doba odpočinku a poznávání. Nechte se inspirovat krásou Vysokých Tater, jako to v loňském roce udělal pardubický fotograf Jaroslav Končický.
 

Klub Aktiv z.s. České Budějovice: ČESKÉ BUDĚJOVICE - MĚSTO MÉHO ŽIVOTA
(01.05.2017 – (květen 2017 – červen 2017), I. patro MěK J.Hradec)

Výstava nejvydařenějších fotografií členů českobudějovického seniorského fotoklubu Aktivpředstaví architekturu jihočeské metropole.

Spolufinancováno statutárním městem České Budějovice.
 

RNDr. Milena Blažková: ŠVÝCARSKO
(01.05.2017 – (květen 2017), I. patro MěK J.Hradec)

Fotografie nejkrásnějších míst Švýcarska jsou součástí 15. ročníku putovní výstavy autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové Poznej světové dědictví UNESCO.
Plakát
 

Josef Böhm: PORTRÉTY ZNÁMÉ I MÉNĚ ZNÁMÉ
(01.05.2017 – (květen 2017 – červen 2017), pobočka Vajgar - vestibul)

Amatérský fotograf z Deštné u Jindřichova Hradce Josef Böhm oslaví své životní jubileum šedesáti let výstavou v naší knihovně. Přijďte a prohlédněte si jeho dlouholetou tvorbu. 
 

PRÁZDNINOVÁ INSPIRACE
(01.06.2017 – (červen 2017), I. patro MěK J.Hradec)

Výstava pohlednic a leporel, která Vám nabídne řadu námětů na prázdninové výlety za poznáním naší krásné vlasti. 

Pohlednice ze soukromé sbírky Veroniky Lorencové. 
 

TIBET
(01.07.2017 – (červenec 2017 – srpen 2017), I. patro MěK J.Hradec)

Tibet je pro nás země zajímavá, často zmiňovaná, ale stále poněkud záhadná. Výstava v naší knihovně provede návštěvníky tibetskou kulturou, uměním, náboženstvím...

Realizováno ve spolupráci s občanským sdružením M.O.S.T.

Hanna Jamry a Magdalena Maczynska: POLŠTÍ LAUREÁTI NOBELOVY CENY ZA LITERATURU
(01.07.2017 – (červenec 2017 – srpen 2017), I. patro MěK J.Hradec)

Výstava představí čtyři polské nositele Nobelovy ceny za literaturu - spisovatele Henryka Sienkiewicze, Władysława Reymonta, Czesława Miłosze a Wislawu Szymborskou. Autorky výstavy se zaměřily především na postoj samotných spisovatelů k tak významnému ocenění, jakým bezesporu Nobelova cena je.

Josef Böhm: JINDŘICHOHRADECKÉ FÉERIE
(01.07.2017 – (červenec 2017 – srpen 2017), suterén MěK J.Hradec)

Amatérský fotograf z Deštné u Jindřichova Hradce Josef Böhm oslaví letos své životní jubileum šedesáti let výstavou v naší knihovně. Přijďte a prohlédněte si jeho tvorbu.
Více informací ZDE.
Plakát
 

Vojtěch Zimmermann: JINDŘICHŮV HRADEC V CELÉ JEHO KRÁSE
(01.07.2017 – (červenec 2017 – srpen 2017), pobočka Vajgar - vestibul)

Mladý student, kterého velmi baví fotografování a tomuto koníčku se naplno věnuje, představí své fotografie Jindřichova Hradce a jeho architektonických skvostů. 
 

VÝSTAVA PRACÍ DOSPĚLÝCH Z VÝTVARNÉHO ATELIÉRU TVOR
(01.09.2017 – (září 2017 – říjen 2017), I. patro MěK J.Hradec)

Výtvarný atelier Tvor v Českých Budějovicích má již letitou tradici. K původním výtvarně zaměřeným kurzům pro děti a mládež brzy po jeho vzniku přibyly i kurzy pro dospělé, a to přímo na popud rodičů dětí, kteří do ateliéru docházeli. Dnes již mají aktivity ateliéru svou letitou tradici a tvorba dospělých k nim neodmyslitelně patří. Výstava představuje malé nahlédnutí do jeho činnosti.
 

Lenka Vytisková: FANTAZIE MYŠLENEK A PTÁCI
(01.09.2017 – (září 2017 – říjen 2017), I. patro MěK J.Hradec)

"Někdo maluje, protože ho to baví, někdo maluje, protože má nadání, někdo maluje, protože má touhu tvořit, někdo maluje, protože chce vyjádřit své pocity. Nechť je na druhých, ať posoudí, co v mých obrazech vidí." Lenka Vytisková
 

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS
(01.09.2017 – (září 2017 – listopad 2017), suterén MěK J.Hradec)

Výstava dětských prací proběhla též na pobočce Vajgar (březen - duben 2017)

Jaroslav Havlík: ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE Z CEST PO NEPÁLU A TIBETU
(01.11.2017 – (listopad 2017 – prosinec 2017), I. patro MěK J.Hradec)

Přijďte nahlédnout do himálajské krajiny, extrémní svou krásou, nehostinností a monumentálností, a do každodenních životů místních obyvatel.
 

VÝTVARNÉ PRÁCE STUDENTŮ GYMNÁZIA VÍTĚZSLAVA NOVÁKA V JINDŘICHOVĚ HRADCI
(01.11.2017 – (listopad 2017), I. patro MěK J.Hradec )

Výstava představuje obálky knih a portréty slavných spisovatelů, které vytvořili studenti gymnázia.
 

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POHLEDNICE
(01.12.2017 – (prosinec 2017), I. patro MěK J.Hradec)

Dříve bylo běžné posílat si pohlednice s přáním k různým událostem a nejvíce pak na konci roku. V dnešní době pohlednice pomalu mizí z našich poštovních schránek a nahrazují je modernější komunikační prostředky. Vánoční a novoroční pohlednice z minulého století si můžeme připomenout na výstavě, která nám přiblíží jejich kouzelnou atmosféru. 

Pohlednice ze soukromé sbírky Veroniky Lorencové. 
 

ČESKÉ VĚDKYNĚ A JEJICH PŘÍNOSY NEJEN ČESKÉ VĚDĚ
(01.12.2017 – (prosinec 2017 – únor 2018), suterén MěK J.Hradec)

Záměrem výstavy je představit některé české vědkyně a upozornit především mladší generaci na jejich objevy, úspěchy a prvenství. Uvidíte Zdeňku Rábovou, Helenu Raškovou, Albínu Dratvovou, Miladu Paulovou, Ludmilu Eckertovou, Julii Moschelesovou, Adélu Kochanovskou, Milenu Hübschmannovou, Jiřinu Čížkovou, Ludmilu Matiegkovou, Gerty Coriovou, Růženu Vintrovou, Julii Hamáčkovou, Emanuelu Nohejlovou-Prátovou a Julii Novákovou. 

Realizováno ve spolupráci s Akademií věd České republiky.
 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
Rozumím
Více informací