Právě otevřeno: dospělé oddělení, dětské oddělení, hudební oddělení, internet a čítárna, Vajgar dospělé, Vajgar dětské
Archiv

Setkání dětí se spisovatelem Markem Srazilem

30. května se v knihovně v rámci projektů „Škola naruby“ a „Knížka pro prvňáčka“ setkaly děti z 3. a 5. ZŠ s oblíbeným spisovatelem a hudebníkem Markem Šolmesem Srazilem. Ten je opět velmi pobavil, četl jim ze svých knížek, společně si zazpívali a děti prožily dopoledne plné zábavy a smíchu.

 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlásil pro školní rok 2018/2019  jedenáctý ročník celostátního projektu na podporu dětského čtení „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Knihovny spolupracují se základními školami a každoročně do projektu přihlašují žáky prvních tříd. Pro prvňáčky jsou v knihovně připravovány programy vedoucí k rozvoji zájmu o četbu a knihy. Děti jsou v závěru projektu odměněny speciální knížkou, která byla napsána výhradně pro tuto příležitost a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. V letošním roce je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – „Kde se nosí krky“.

Městská knihovna přihlásila žáky 1. A a 1. B 3. ZŠ pod vedením učitelek Mgr. Marie Sekyrové a Mgr. Andrey Janíčkové. 53 prvňáčků během školního roku navštívilo knihovnu, kde pro ně byly připraveny různé tematické besedy. 14. června proběhlo v knihovně slavnostní ukončení projektu a prvňáčci byli pohádkovým rytířem pasováni na čtenáře.