Žádné oddělení není právě otevřené
Archiv
Rok 2022

NOC S ANDERSENEM
Po dvouleté přestávce, kdy se akce vzhledem k epidemickým opatřením nekonala, proběhla v městské knihovně 1. dubna 2022 opět Noc s Andersenem (celostátní projekt na podporu dětského čtenářství). Tématem večera byl kouzelný svět Harryho Pottera. Děti pod vedením knihovnice dětského oddělení a praktikantky (studentky knihovnické školy) získaly informace o projektu samotném, zábavnou formou poznaly blíže knihovnu a prožily veselá dobrodružství. Pomocí čarovného klobouku byly rozděleny do bradavických kolejí, plnily úkoly jako vědomostní kvízy, hledání Zlatonky a došlo také na zápas ve famfrpálu. Na závěr proběhla stezka odvahy s hledáním odměny ve sklepení knihovny. Všem zúčastněným se kouzelný večer líbil a tak se těšíme, že se s dětmi budeme nadále vídat při pravidelných návštěvách knihovny.

ŠKOLA NARUBY

dne 17. 5. 2022 byl na dětském oddělení pobočky Vajgar slavnostně ukončen projekt Škola naruby pro školní rok 2021/2022. Do projektu se v tomto roce zapojili žáci prvních ročníků ze 4. ZŠ v Jindřichově Hradci.

Závěrečného programu se jako host účastnila paní Romana Albrechtová ze ZOO Na Hrádečku, která dětem přinesla ukázat menší živá zvířátka a poskytla informace o jejich životě.

Děkujeme 4. ZŠ za skvělou spolupráci a přejeme krásné a příjemné prázdninové dny.Rok 2021

LOVCI PEREL
Jedná se o celoroční projekt pro děti, který lze realizovat v městských, obecních i místních knihovnách a jenž motivuje k četbě knížek, učí pracovat s textem a informacemi, především je však atraktivním trávením volného času a zábavou pro děti.
V knihovně se nacházejí knihy, které jsou na hřbetu označeny samolepkou. Čtenář po výběru knihy obdrží hrací kartu s otázkami. Cílem je přečíst knihu a odpovědět na otázky související s jejím obsahem, což podporuje čtení s porozuměním a umožňuje dětem objevit nové pěkné knížky. Za každou knihu a správně zodpovězené otázky k ní získává čtenář perlu a tvoří tak náhrdelník.
V tomto školním roce získali nejvíce perliček:
Sebastien Novotný a Tereza Chalupová (1.-3. třída)
Sára Plucarová a Antonín Beran (4.-6. třída)
Alex Plucar a Kateřina Konopová (7.-9. třída)