Právě otevřeno: dospělé oddělení, dětské oddělení, hudební oddělení, internet a čítárna
Akce a besedy dětského oddělení

TÝDEN KNIHOVEN PRO DĚTI

  • v úterý 2. října od 16:00 Myslivecká kronika – povídání o myslivosti, o přírodě, o vedení myslivecké kroniky (v poslechovém sále knihovny). Po skončení besedy je pro děti připravena TVOŘIVÁ DÍLNA.
  • po celý týden od 1.-5 října (dle otevírací doby obou dětských oddělení) bude probíhat KNÍŽKOHRANÍ. Děti si mohou přijít pohrát s elektronickou Albi tužkou.UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

SKIP ČR vyhlásil pro školní rok 2017/2018  desátý ročník celostátního projektu na podporu dětského čtení „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Knihovny, spolupracující se základními školami, každoročně do projektu přihlašují žáky prvních tříd. Pro tyto prvňáčky jsou pak v knihovně připravovány programy podporující zájem o knihy a čtení. Děti jsou v závěru projektu odměněny speciální knížkou, která byla napsána výhradně pro tuto příležitost a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. V letošním roce je to knížka „Bráchova bota“ (napsala Evelína Koubová, ilustrovala Radka Kielbergerová).

Městská knihovna přihlásila žáky 1.A a 1.E z 2. ZŠ pod vedením učitelek Pavlíny Svobodové a Jany Klhůfkové. Celkem 57 prvňáčků v průběhu školního roku navštívilo dětské oddělení knihovny, kde pro ně knihovnice Michaela Kloučková připravila zajímavý program včetně setkání se skutečným spisovatelem Markem Srazilem. Dne 7. června proběhlo v městské knihovně slavnostní ukončení celého projektu a prvňáčci byli pohádkovým rytířem pasováni na čtenáře.


 

ŠKOLA NARUBY

Další projekt na podporu dětského čtenářství „Škola naruby probíhal pod vedením knihovnice Dagmar Wolfové během tohoto školního roku na pobočce Vajgar. Cílem bylo nadále plnit motto související akce Celé Česko čte dětemČtěme dětem 20 minut denně“. Děti si v průběhu školního roku zapisují knížky, které doma nebo ve škole četly a společně si o tom pak v knihovně povídají. Projekt je zaměřen na podporu čtení v rodině a každodenní kontakt s knihou. Pro 32 prvňáčků ze 4.ZŠ, kteří se projektu zúčastnili, uspořádalo dětské oddělení pobočky Vajgar 29. května slavnostní zakončení akce s předáním dárečků, předčítáním z knížky Báry Nesvadbové „Garpíškoviny aneb Bibi a čtyři kočky“ a scénickým čtením, které pro děti nacvičili s knihovnicí žáci 4.A z 5. ZŠ.