Žádné oddělení není právě otevřené
Akce

UŽ JSEM ČTENÁŘ  KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

Z důvodu omezení kvůli epidemii Covid-19 se v minulém školním roce nekonal celostátní projekt na podporu dětského čtení Už jsem čtenář-knížka pro prvňáčka. Z tohoto důvodu se letošního ročníku účastnili výjimečně žáci druhých tříd, a sice 21 dětí ze třídy 2. A ze 6. ZŠ v Jindřichově Hradci (paní učitelka Vladimíra Kovandová).

Děti složily slavnostní čtenářský slib pod kouzelným stromem pohádkovníkem v parčíku před budovou knihovny. Jako dárek obdržely knížku „Katka a klokan ze šuplíku,“ která byla napsána speciálně pro tuto příležitost.LOVCI PEREL

Jedná se o celoroční projekt pro děti, který lze realizovat v městských, obecních i místních knihovnách a jenž motivuje k četbě knížek, učí pracovat s textem a informacemi, především je však atraktivním trávením volného času a zábavou pro děti.

V knihovně se nacházejí knihy, které jsou na hřbetu označeny samolepkou. Čtenář po výběru knihy obdrží hrací kartu s otázkami. Cílem je přečíst knihu a odpovědět na otázky související s jejím obsahem, což podporuje čtení s porozuměním a umožňuje dětem objevit nové pěkné knížky. Za každou knihu a správně zodpovězené otázky k ní získává čtenář perlu a tvoří tak náhrdelník. 

V tomto školním roce získali nejvíce perliček:

Sebastien Novotný a Tereza Chalupová (1.-3. třída)

Sára Plucarová a Antonín Beran (4.-6. třída)

Alex Plucar a Kateřina Konopová (7.-9. třída)
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS

Mladí čtenáři z obou dětských oddělení knihovny se v tomto školním roce zapojili do jedenáctého ročníku výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás.  

V průběhu měsíců března a dubna proběhla výstava prací v prostorách knihovny (k vidění též na našich sociálních sítích). Tři vybrané práce z každé obsazené soutěžní kategorie postoupily do krajského finále v Českých Budějovicích, které se konalo 8. 6. 2021. Z našich čtenářů zde uspěli:

Agáta Hemberová  — kategorie starší žáci, téma Jaký les se ti líbí

Kyril Gončaruk — kategorie starší žáci, téma Jaký les se ti líbí

3. mateřská škola Vajgar, třída Motýlci — kategorie kolektivní práce, téma Ručně vyrobená knížka o lese

Výhercům soutěže gratulujeme!!!