Právě otevřeno: dospělé oddělení, dětské oddělení, hudební oddělení, internet a čítárna
Malá technická univerzita
Malá technická univerzita

Městská knihovna Jindřichův Hradec ve spolupráci s MAS Česká Kanada o.p.s. nabízí mateřským školám projekt polytechnického vzdělávání Malá technická univerzita (MTU). Cílem projektu je na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe vzbudit zájem dětí a pedagogických pracovníků o technické a přírodovědné obory. 

Jednotlivá setkání jsou zaměřena na zapojení všech dětí ve skupině a svou obtížností vycházejí z potřeb a možností daného věkového období. Úkoly jsou koncipovány od jednoduchých ke složitějším v rámci didaktických zásad a je zohledňován individuální přístup ke každému dítěti. 

Mateřské školy se mohou zaregistrovat online , případně telefonicky/e-mailem nebo osobně na dětském oddělení centrálního pracoviště Městské knihovny (u Lidlu): 

tel.:  384 361 573

e-mail: besedy@knihjh.cz